top of page

המרכז

סדרת טלויזיה קומית על החיים במרכז קליטה לצעירים בירושלים.

ערוץ 1. בסיוע קרן ירושלים.

מהעיתונות: "מרכז קליטה – הוא מוסד ייחודי למדינת ישראל והצצה אל תוך עולם יוצא דופן זה, תספק לנו נקודת מבט חדשה – קומית ומפוכחת על החברה הישראלית, כפי שהיא משתקפת דרך עיניו של העולה החדש. עולם ה"קומבינות", הפרוטקציה, ה"יהיה בסדר" אבל גם החברות, העזרה ההדדית החמלה ובעיקר הצחוק. ההומור הישראלי מטובל בהומור הגלותי"

bottom of page