מזכיר הניגונים

(סרט דוקומנטארי על מוסיקה קליזמרי) .הופק עבור ערוץ הצרפתי "מוזיק"